FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 241kWORD 47k
3.1.2017
PE596.714v01-00
 
B8-0005/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om Paenibacillus sp. LC231


Mireille D’Ornano

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om Paenibacillus sp. LC231  
B8-0005/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at antibiotikaresistens vil kunne forårsage 10 millioner dødsfald om året frem til 2050;

B.  der henviser til, at det er almindeligt anerkendt, at en bakterie bliver antibiotikaresistent gennem tilpasninger som følge af eksponering for en vis type antibiotika;

C.  der henviser til, at en undersøgelse, som blev foretaget af University of Akron (Ohio, USA) og McMaster University (Canada) og offentliggjort i "Nature Communications" (8.12.2016), imidlertid påviser, at en bakterie fundet i et omkring fire millioner år gammelt økosystem i grotten Lechuguilla (New Mexico, USA) og beslægtet med arten Paenibacillus (Paenibacillus sp. LC231), har vist sig at være antibiotikaresistent mod 26 ud af 40 testede antibiotika;

D.  der henviser til, at Paenibacillus sp. LC231 ligner den Paenibacillus-bakterie, der er fundet over jorden og har mindst 12 af de samme antibiotikaresistente gener;

1.  understreger, at denne opdagelse skaber tvivl om forskernes påstande om antibiotikaresistens, og at forskning i primitive bakterier gør det muligt at identificere årsagerne til antibiotikaresistens;

2.  opfordrer Kommissionen til via sine forskningsprogrammer og med hjælp fra de kompetente agenturer at støtte forskning i årsagerne til antibiotikaresistens.

Juridisk meddelelse