PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 236kWORD 47k
3.1.2017
PE596.714v01-00
 
B8-0005/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


bakteerista Paenibacillus sp. LC231


Mireille D’Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys bakteerista Paenibacillus sp. LC231  
B8-0005/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että antibioottiresistenssi voi aiheuttaa kymmenen miljoonaa kuolemantapausta vuosittain vuoteen 2050 mennessä;

B.  ottaa huomioon, että on yleisesti hyväksytty, että bakteerit tulevat resistenteiksi antibiooteille, koska ne mukautuvat altistuessaan tietylle antibiootille;

C.  ottaa huomioon, että Nature Communications -lehden 8. joulukuuta 2016 ilmestyneessä painoksessa julkaistun Akronin (Ohio, Yhdysvallat) ja McMastersin (Kanada) yliopistojen tekemän tutkimuksen mukaan noin neljän miljoonan vuoden takaisesta ekosysteemistä, Lechuigillan luolasta (New Mexico, Yhdysvallat), peräisin oleva Paenibacillus-sukuun kuuluva bakteeri (Paenibacillus sp. LC231) on osoittautunut resistentiksi 40:stä testatusta antibiootista 26:lle;

D.  ottaa huomioon, että bakteeri Paenibacillus sp. LC231 on samankaltainen kuin maan pinnalla olevat Paenibacillus-bakteerit ja sillä on niiden tapaan vähintään 12 resistenttiä geeniä;

1.  korostaa, että tämä löytö kyseenalaistaa tieteelliset oletukset antibioottiresistenssistä ja että alkeellisten bakteerien tutkimuksen avulla voidaan löytää syitä antibioottiresistenssille;

2.  kehottaa komissiota tukemaan tutkimusohjelmissaan ja asianomaisten virastojen avulla antibioottiresistenssin syiden tutkimusta.

Oikeudellinen huomautus