PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 156kWORD 47k
3.1.2017
PE596.714v01-00
 
B8-0005/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o bakteriji Paenibacillus sp. LC231


Mireille D'Ornano

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o bakteriji Paenibacillus sp. LC231  
B8-0005/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da bi otpornost na antibiotike mogla prouzročiti 10 milijuna smrtnih slučajeva godišnje do 2050. godine;

B.  budući da je opće prihvaćeno da bakterije postaju otporne na antibiotike uslijed mutacija nastalih izloženošću bakterije određenom antibiotiku;

C.  međutim, budući da su rezultati studije objavljene u časopisu Nature Communications (8.12.2016.), koju su proveli Sveučilište u Akronu (Ohio, SAD) i Sveučilište McMaster (Kanada), pokazali da je bakterija pronađena u pećini Lechuguilla (Novi Meksiko, SAD), u ekosustavu starom oko četiri milijuna godina, i koja pripada rodu Paenibacillus (točnije Paenibacillus sp. LC231), otporna na 26 od 40 ispitanih antibiotika;

D.  budući da je Paenibacillus sp. LC231 sličan bakterijama Paenibacillus koje se mogu pronaći na površini zemlje te da dijeli s njima najmanje 12 gena otpornih na antibiotike;

1.  ističe da se tim otkrićem dovode u pitanje znanstvene pretpostavke o otpornosti bakterija na antibiotike te da se istraživanjem primitivnih bakterija mogu utvrditi uzroci otpornosti;

2.  potiče Komisiju da, preko svojih programa istraživanja i nadležnih agencija, podupre istraživanja o uzrocima otpornosti bakterija na antibiotike.

Pravna napomena