PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 385kWORD 47k
3.1.2017
PE596.714v01-00
 
B8-0005/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl amerikinio puvinio (Paenibacillus sp. LC231)


Mireille D’Ornano

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl amerikinio puvinio (Paenibacillus sp. LC231)  
B8-0005/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi atsparumas antibiotikams iki 2050 m. gali sukelti 10 milijonų mirčių per metus;

B.  kadangi visuotinai pripažįstama, jog bakterija gali tapti atspari antibiotikams dėl prisitaikymo, kuris išsivysto dėl sąlyčio su tam tikru antibiotiku;

C.  tačiau kadangi remiantis Akrono (Ohajas, Jungtinės Amerikos Valstijos) ir McMasterio (Kanada) universitetų atliktu tyrimu, publikuotu leidinyje „Nature Communications“ (2016 12 08), bakterija iš, maždaug 4 mln. metų senumo ekosistemos, aptikta Lechuiguillos oloje (Naujoji Meksika, Jungtinės Amerikos Valstijos) ir priskiriama Paenibacillus rūšiai (toliau – Paenibacillus sp. LC231), pasirodė esanti atspari 26 antibiotikams iš 40 tirtų;

D.  kadangi Paenibacillus sp. LC231 panaši į žemės paviršiuje rastą Paenibacillus ir, kaip ir ši bakterija, turi nemažiau kaip 12 tų pačių antibiotikams atsparių genų;

1.  pabrėžia, kad šis atradimas sukelia abejonių dėl mokslinių teiginių apie atsparumą antibiotikams ir kad primityvių bakterijų tyrimai padeda išsiaiškinti atsparumo antibiotikams priežastis;

2.  ragina Komisiją, vykdant tyrimų programas ir pasitelkiant kompetentingas agentūras, remti atsparumo antibiotikams priežasčių tyrimus.

Teisinis pranešimas