REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 449kWORD 47k
3.1.2017
PE596.714v01-00
 
B8-0005/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Paenibacillus sp. LC231


Mireille D’Ornano

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Paenibacillus sp. LC231  
B8-0005/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā līdz 2050. gadam antibiotiku rezistences izraisīto nāves gadījumu ikgadējais skaits varētu sasniegt 10 miljonus;

B.  tā kā ir plaša vienprātība par to, ka baktērija kļūst rezistenta pret antibiotikām pielāgošanās rezultātā, pēc tam, kad tā ir saskārusies ar attiecīgo antibiotiku ietekmi;

C.  tā kā tomēr “Nature Communications” (8.12.2016.) publicētajā Akronas universitātes (ASV, Ohaijo) un Makmāstera universitātes (Kanāda) vadītajā pētījumā tika konstatēts, ka Paenibacillus ģints baktērija (Paenibacillus sp. LC231) no aptuveni četrus miljonus gadu vecas ekosistēmas Lechuguilla alā (ASV, Ņūmeksika) ir rezistenta pret 26 no 40 pārbaudītajām antibiotikām;

D.  tā kā Paenibacillus sp. LC231 ir līdzīga virszemē sastopamajiem Paenibacillus veidiem un tiem ir kopīgi vismaz 12 rezistenti gēni,

1.  uzsver, ka šis atklājums apstrīd zinātniskos pieņēmumus par antibiotiku rezistenci un ka primitīvo baktēriju pētīšana ļauj atklāt antibiotiku rezistences cēloņus;

2.  mudina Komisiju ar savām pētniecības programmām un atbildīgajām aģentūrām atbalstīt pētījumus par antibiotiku rezistences cēloņiem.

Juridisks paziņojums