ONTWERPRESOLUTIE
PDF 156kWORD 47k
3.1.2017
PE596.714v01-00
 
B8-0005/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de Paenibacillus sp. LC231


Mireille D'Ornano

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de Paenibacillus sp. LC231  
B8-0005/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat resistentie tegen antibiotica vanaf nu tot 2050 jaarlijks tot 10 miljoen overlijdens zou kunnen leiden;

B.  overwegende dat men het erover eens is dat een bacterie resistent wordt tegen antibiotica door aanpassingen die het gevolg zijn blootstelling aan een bepaald antibioticum;

C.  desalniettemin overwegende dat een studie die verschenen is in "Nature Communications" (8.12.2016) en die werd uitgevoerd door de universiteiten van Akron (Ohio, VS) en McMaster (Canada), aantoont dat een bacterie die afkomstig is uit een ecosysteem van ca. vier miljoen jaar oud, in de grot van Lechuguilla (New Mexico, VS) en verwant aan de soort Paenibacillus (de "Paenibacillus sp. LC231"), resistent is gebleken tegen 26 antibiotica van de 40 geteste;

D.  overwegende dat de Paenibacillus sp. LC231 sterk lijkt op de op het land voorkomende Paenibacillus-bacteriën en ten minste 12 resistente genen met hen gemeen heeft;

1.  benadrukt dat deze ontdekking de wetenschappelijke claims over resistentie tegen antibiotica ter discussie stelt en dat door onderzoek naar primitieve bacteriën kan worden vastgesteld wat de oorzaken van resistentie tegen antibiotica zijn;

2.  moedigt de Commissie aan, via haar onderzoeksprogramma en haar bevoegde agentschappen, het onderzoek naar de oorzaken van resistentie tegen antibiotica te ondersteunen.

Juridische mededeling