PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
3.1.2017
PE596.714v01-00
 
B8-0005/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie Paenibacillus sp. LC231


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Paenibacillus sp. LC231  
B8-0005/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że do 2050 r. oporność na antybiotyki może każdego roku powodować 10 mln zgonów;

B.  mając na uwadze, że w powszechnej opinii bakteria staje się oporna na antybiotyki za sprawą zachowań adaptacyjnych będących wynikiem jej ekspozycji na dany lek;

C.  mając jednak na uwadze, że opublikowane w „Nature Communications” (8.12.2016 r.) badanie przeprowadzone przez uniwersytet w Akron (Ohio, USA) i uniwersytet McMaster (Kanada) wykazało, iż bakteria pochodząca z ekosystemu liczącego ok. 4 mln lat, pozyskana z jaskini Lechuguilla (Nowy Meksyk, USA) i należąca do rodzaju Paenibacillus („Paenibacillus sp. LC231”), okazała się oporna na 26 z 40 przetestowanych antybiotyków;

D.  mając na uwadze, że bakteria Paenibacillus sp. LC231 jest podobna do bakterii Paenibacillus występujących w glebie i posiada co najmniej 12 wspólnych z nimi genów oporności;

1.  podkreśla, że odkrycie to podważa postulaty naukowe dotyczące oporności na antybiotyki oraz że badania nad bakteriami prymitywnymi pozwalają zidentyfikować przyczyny oporności na antybiotyki;

2.  zachęca Komisję, aby za pomocą własnych programów badawczych i za pośrednictwem właściwych agencji wspierała badania naukowe nad przyczynami oporności na antybiotyki.

Informacja prawna