NÁVRH UZNESENIA
PDF 245kWORD 47k
3.1.2017
PE596.714v01-00
 
B8-0005/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o baktérii Paenibacillus LC231


Mireille D’Ornano

návrh uznesenia Európskeho parlamentu o baktérii Paenibacillus LC231  
B8-0005/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže odolnosť voči antibiotikám môže do roku 2050 spôsobiť 10 miliónov úmrtí ročne;

B.  keďže existuje široký konsenzus, že baktéria získava odolnosť voči antibiotikám v dôsledku zmien, ktoré vyplývajú z jej vystavenia danému antibiotiku;

C.  keďže aj napriek tomu, že štúdia publikovaná v „Nature Communications“ (8. 12. 20016), ktorá sa uskutočnila na Akronskej univerzite (Ohio, Spojené štáty) a na univerzite McMaster (Kanada), poukázala na to, že baktéria z ekosystému starého približne štyri milióny rokov, ktorý sa nachádza v jaskyni Lechuguilla (Nové Mexiko, Spojené štáty), patriaca do rodu Paenibacillus („Paenibacillus sp. LC231“), je odolná voči 26 zo 40 testovaných antibiotík;

D.  keďže baktéria Paenibacillus LC231 je podobná pozemným baktériám Paenibacillus a má s nimi minimálne 12 spoločných rezistentných génov;

1.  zdôrazňuje, že tento objav oslabuje vedecké postuláty o odolnosti voči antibiotikám a že výskum jednoduchých baktérií pomáha identifikovať príčiny odolnosti voči antibiotikám;

2.  nabáda Komisiu, aby prostredníctvom svojich výskumných programov a príslušných agentúr podporila výskum príčin odolnosti voči antibiotikám.

Právne oznámenie