FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 240kWORD 46k
3.1.2017
PE596.714v01-00
 
B8-0005/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om Paenibacillus sp. LC231


Mireille D’Ornano

Förslag till Europaparlamentets resolution om Paenibacillus sp. LC231  
B8-0005/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Antibiotikaresistens kan komma att orsaka 10 miljoner dödsfall fram till 2050.

B.  Det anses allmänt att en bakterie utvecklar antibiotikaresistens genom anpassning efter att den utsatts för en viss typ av antibiotika.

C.  En undersökning som publicerats i ”Nature Communications” (8.12.2016), och som genomförts vid University of Akron (Ohio, Förenta staterna) och McMaster (Kanada), visar emellertid att en bakterie av släktet Paenibacillus (Paenibacillus sp. LC231) som hittats i det ca fyra miljoner år gamla ekosystemet i Lechuguilla-grottorna (New Mexico, Förenta staterna), visat sig vara resistent mot 26 av 40 testade antibiotika.

D.  Paenibacillus sp. LC231 liknar den på marknivå förekommande Paenibacillus-bakterien och har liksom denna åtminstone 12 resistenta gener.

1.  Europaparlamentet understryker att denna upptäckt innebär att de vetenskapliga antagandena om antibiotikaresistens ifrågasätts och att forskning om primitiva bakterier gör det möjligt att fastställa orsakerna till antibiotikaresistens.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom sina forskningsprogram och med hjälp av behöriga byråer främja forskning om orsakerna till antibiotikaresistens.

Rättsligt meddelande