PROJEKT REZOLUCJI
PDF 231kWORD 47k
3.1.2017
PE596.716v01-00
 
B8-0007/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie leczenia stwardnienia rozsianego


Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie leczenia stwardnienia rozsianego  
B8-0007/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że stwardnienie rozsiane (zwane dalej „SM”) jest chorobą autoimmunologiczną, której średni współczynnik chorobowości na świecie wynosi 30 na 100 000 mieszkańców (dane Światowej Organizacji Zdrowia, 2008 r.) oraz że współczynnik ten jest szczególnie wysoki w Europie (80 na 100 000);

B.  mając na uwadze, że stosowane metody leczenia SM umożliwiają zahamowanie ostrych faz choroby, ale mogą wywołać poważne skutki uboczne;

C.  mając na uwadze, że według New England Journal of Medicine (21.12.2016 r.) udało się – w ramach projektu badawczego znajdującego się obecnie w fazie III badań klinicznych i prowadzonego przez firmy farmaceutyczne Biogen i Genentech we współpracy ze szpitalem uniwersyteckim w Bazylei (Szwajcaria) – wyizolować przeciwciała opóźniające postęp choroby;

D.  mając na uwadze, że projekt badawczy prowadzony przez Hospital Clínic i szpital Germans Trias i Pujol (Barcelona, Hiszpania) również wszedł w fazę badań klinicznych na ludziach, a jego celem jest opracowanie metody leczenia SM z wykorzystaniem komórek dendrytycznych;

1.  zachęca Komisję do wspierania, w razie potrzeby, obu tych europejskich programów badawczych oraz wszystkich programów badawczych dotyczących metod leczenia SM.

Informacja prawna