PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
3.1.2017
PE596.718v01-00
 
B8-0009/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie niepłodności męskiej


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie niepłodności męskiej  
B8-0009/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez francuski Instytut Zdrowia Publicznego (Institut de veille sanitaire) w latach 1989 i 2005 jakość nasienia Francuzów pogorszyła się pod względem liczby plemników i ich zaburzeń morfologicznych – odsetek plemników o prawidłowej morfologii zmalał z około 60% w 1985 r. do 39,2% w 2005 r.;

 

B.  mając na uwadze, że tendencja ta znajduje również potwierdzenie na szczeblu europejskim i światowym, gdyż według badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii (1992), jakość nasienia pogorszyła się o 50% w skali światowej, a objętość ejakulatu spadła w ciągu 50 lat o 25%;

 

C.  mając na uwadze, że z badania przeprowadzonego przez Harvard Chan School of Public Health wynika, iż konsumpcja owoców i warzyw o wysokiej zawartości pestycydów prowadzi do zmniejszenia liczby plemników o 49%, a powodem od 30% do 80% przypadków niepłodności męskiej jest stres oksydacyjny wynikający z narażenia na wolne rodniki;

 

1.  zachęca Komisję do przeprowadzenia badania płodności mężczyzn w Europie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu odżywiania i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną.

 

Informacja prawna