RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 233kWORD 47k
3.1.2017
PE596.720v01-00
 
B8-0011/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


personaalmeditsiini ja leukeemiaravi kohta


Mireille D’Ornano

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek personaalmeditsiini ja leukeemiaravi kohta  
B8-0011/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et 2012. aastal diagnoositi 14 miljonit uut vähijuhtu ja leukeemia on Euroopas levimuselt 12. vähitüüp, mida diagnoositi 2012. aastal Euroopas 82 300 korral ja kogu maailmas 352 000 korral;

B.   arvestades, et leukeemia on vähiga seotud surmapõhjuste hulgas Euroopas 8. ja kogu maailmas 10. kohal (2012. aastal oli Euroopas 53 800 ja kogu maailmas 265 000 surmajuhtu) ning seda ravitakse peamiselt keemiaraviga, mis on küll suurel hulgal juhtudest (70–80 %) tõhus, kuid millel on tõsised kõrvalmõjud;

C.  arvestades, et praegu on käimas inimgenoomi uurimise programmid (Wellcome Trust Sanger Institute, Ühendkuningriik), tänu millele oleks võimalik muuta vähiravi personaalseks, ja organisatsioon Rete Ematologica Lombarda (Itaalia) kasutab sellist meetodit;

1.  rõhutab, et personaalmeditsiin kujutab endast uuenduslikku ravimeetodit, mille abil on võimalik parandada raskete haiguste ravi kulutõhusust;

2.  palub komisjonil toetada personaalmeditsiiniga seotud uuringuid, eelkõige usaldusväärsete diagnostikameetodite rakendamise eesmärgil.

Õigusalane teave