REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 439kWORD 47k
3.1.2017
PE596.720v01-00
 
B8-0011/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par personalizēto medicīnu un leikēmijas ārstēšanu


Mireille D’Ornano

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par personalizēto medicīnu un leikēmijas ārstēšanu  
B8-0011/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā 2012. gadā tika diagnosticēti 14 miljoni jaunu vēža saslimšanas gadījumu un leikēmija ir Eiropā otrais izplatītākais vēža paveids, kas 2012. gadā pasaulē tika diagnosticēts 352 000 cilvēkiem, tostarp 82 300 Eiropā;

B.   tā kā leikēmija ir astotais izplatītākais ar vēzi saistītais nāves iemesls Eiropā un desmitais izplatītākais pasaulē (53 800 nāves gadījumu 2012. gadā Eiropā un 265 000 pasaulē), un tās ārstēšana galvenokārt notiek ar ķīmijterapiju, kurai ir augsti veiksmes rādītāji (70–80 %), tomēr tā rada smagas blaknes;

C.  tā kā patlaban tiek īstenotas pētniecības programmas par cilvēka genomu (Wellcome Trust Sanger Institute, Lielbritānija), kas ļautu personalizēt vēža ārstēšanu; tā kā Rete Ematologica Lombarda (Itālija) jau izmanto šādas metodes,

1.  uzsver, ka personalizētā medicīna ir terapeitisks sasniegums, kas ļauj uzlabot smagu patoloģiju ārstēšanas izmaksu un ieguvumu bilanci;

2.  mudina Komisiju atbalstīt pētījumus personalizētās medicīnas jomā, jo īpaši attiecībā uz precīzu diagnostikas metožu izveidi.

Juridisks paziņojums