PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 47k
3.1.2017
PE596.721v01-00
 
B8-0012/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie szczepionki przeciwko salmonellozie


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie szczepionki przeciwko salmonellozie  
B8-0012/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że choroby biegunkowe dotykają 550 milionów osób rocznie oraz że zakażenia pałeczkami salmonelli – bakteriami obejmującymi około 2 500 typów serologicznych i należącymi do rodziny Enterobacteriaceae – stanowią jedną z czterech głównych przyczyn chorób biegunkowych, w szczególności salmonellozy;

B.  mając na uwadze, że w 2015 r. w liczącej 28 państw członkowskich Unii Europejskiej zdiagnozowano 94 625 przypadków salmonellozy, co stanowi 21,2 przypadków na 100 tys. osób i oznacza wzrost o 1,9% w stosunku do roku 2014, a także mając na uwadze, że według Światowej Organizacji Zdrowia do wzrostu zachorowalności przyczynił się kryzys migracyjny;

C.  mając na uwadze, że salmonellozę leczy się antybiotykami, lecz według amerykańskiego ośrodka badawczego Center for Disease Control and Prevention około 10% wszystkich zakażeń salmonellą było odpornych na ich działanie (2015);

D.  mając na uwadze, że Uniwersytet Teksaski (Galveston, 14.12.2016 r.) opracował rzekomo szczepionkę doustną przeciwko salmonellozie;

1.  zachęca Komisję do wsparcia badań naukowych i do ułatwienia wprowadzenia do obrotu, w razie potrzeby, szczepionki przeciwko salmonellozie.

Informacja prawna