PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 156kWORD 47k
3.1.2017
PE596.722v01-00
 
B8-0013/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o posljedicama pretjerane konzumacije alkohola kod mladih


Mireille D'Ornano

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o posljedicama pretjerane konzumacije alkohola kod mladih  
B8-0013/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da se u Europi godišnje konzumira u prosjeku 11 litara čistog alkohola, odnosno duplo u odnosu na svjetsku konzumaciju (2006.) i da je pretjeranom konzumacijom alkohola zahvaćeno 55 milijuna Europljana;

B.  budući da 29 % mladih u dobi od 15 godina konzumira alkohol na tjednoj bazi, da je prosječna dob prvog pijanstva 14 godina (2006.) i da je konzumacija alkohola kod mladih u porastu;

C.  budući da konzumacija alkohola nosi određene rizike za mlade te da je prema studiji koju su proveli Sveučilište istočne Finske i sveučilišna bolnica Kuopio (19. studenog 2016.) ustanovljena atrofija sive moždane tvari u prednjem cingularnom korteksu ispitanika u dobi od 13 do 18 godina koji su konzumirali 6 do 9 alkoholnih jedinica tjedno;

1.  ističe da ta studija ukazuje na trajne posljedice nastale uslijed konzumacije alkohola kod mladih;

2.  prima na znanje europske i nacionalne programe u pogledu konzumacije alkohola;

3.  potiče Komisiju i države članice da pojačaju informativne kampanje o konzumaciji alkohola kod mladih.

Pravna napomena