PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 47k
3.1.2017
PE596.722v01-00
 
B8-0013/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie konsekwencji nadmiernego spożycia alkoholu przez osoby nieletnie


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie konsekwencji nadmiernego spożycia alkoholu przez osoby nieletnie  
B8-0013/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że średnie spożycie alkoholu w Europie wynosi 11 litrów rocznie, co stanowi dwukrotność średniej światowej (wg. danych z 2006 r.) oraz że nadmierne spożycie alkoholu dotyczy 55 mln Europejczyków;

B.  mając na uwadze, że 29 % osób młodych w wieku 15 lat spożywa alkohol co tydzień, a także że średnia wieku, w którym po raz pierwszy spożywa się alkohol, wynosi 14 lat (2006 r.) oraz że spożycie alkoholu wśród młodych rośnie;

C.  mając na uwadze, że spożycie alkoholu jest szczególnie niebezpieczne dla młodych oraz że badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Wschodniej Finlandii oraz w szpitalu uniwersyteckim w Kuopio (19 listopada 2016 r.) wykazało, że w przypadku osób w wieku 13–18 lat spożywających od 6 do 9 jednostek alkoholu tygodniowo dochodzi do zaniku tkanki mózgowej;

1.  podkreśla, że badanie to jest dowodem nieodwracalnego wpływu spożycia alkoholu przez młodzież;

2.  odnotowuje europejskie i krajowe programy dotyczące spożycia alkoholu;

3.  zachęca Komisję i państwa członkowskie do zintensyfikowania kampanii informacyjnych na temat spożycia alkoholu przez młodzież.

Informacja prawna