PROJEKT REZOLUCJI
PDF 228kWORD 47k
3.1.2017
PE596.723v01-00
 
B8-0014/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie leczenia choroby Crohna


Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie leczenia choroby Crohna  
B8-0014/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że choroba Crohna jest chorobą zapalną jelit, która przejawia się bólami w jamie brzusznej i przewlekłymi zaburzeniami trawienia i występuje najczęściej w krajach rozwiniętych, przy czym częstość zachorowań jest szczególnie wysoka w Europie Zachodniej – w Szwecji może sięgać 213 przypadków zachorowań na 100 000 mieszkańców;

B.  mając na uwadze, że przyczyny choroby Crohna są nieznane, ale uzależnienie od tytoniu, witamina D, zanieczyszczenia i sposób odżywiania przyczyniają się do aktywacji czynników genetycznych odpowiadających za pojawienie się choroby;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z wynikami badania opublikowanego w dniu 16 października 2016 r. lek eksperymentalny mongersen (GED-0301, Celgene) spowodował remisję u niemal połowy pacjentów po dwunastu miesiącach leczenia (przy dawce 160 mg dziennie);

1.  zachęca Komisję, by wspierała badania naukowe w zakresie leczenia choroby Crohna i w razie potrzeby ułatwiła wprowadzenie na rynek takiego leczenia.

Informacja prawna