PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
6.1.2017
PE596.725v01-00
 
B8-0016/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie badań dotyczących bakterii umożliwiających unieszkodliwianie tworzyw sztucznych w oceanach


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie badań dotyczących bakterii umożliwiających unieszkodliwianie tworzyw sztucznych w oceanach  
B8-0016/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 4, 11, 191 i 192 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z obszernym międzynarodowym badaniem opublikowanym w grudniu 2014 r. w czasopiśmie Public Library of Science One w wodach oceanicznych unosi się 269 000 ton odpadów z tworzyw sztucznych;

B.  mając na uwadze, że od 1950 r. skala wykorzystania tworzyw sztucznych wzrosła dwudziestokrotnie oraz że zwiększy się jeszcze dwukrotnie w ciągu kolejnych dwudziestu lat, jak wynika z opublikowanego w styczniu 2016 r. badania opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne i Fundację Ellen MacArthur;

C.  mając na uwadze, że wspomniane zmiany stanowią zagrożenie dla różnorodności biologicznej mórz (wzrost liczebności niektórych gatunków zasiedlających „plastikowe kontynenty” dryfujące na powierzchni oceanów, zanikanie gatunków zwierząt morskich uwięzionych w odpadach z tworzyw sztucznych lub ginących w wyniku ich połknięcia);

D.  mając na uwadze, że zespół badaczy japońskich ustalił w 2016 r., iż niektóre bakterie mogą rozkładać wiązania molekularne najpowszechniej spotykanego tworzywa sztucznego, czyli politereftalanu etylenu (znanego pod nazwą PET lub poliester);

1.  zachęca Komisję do wspierania badań nad bakteriami zwanymi „plastikożernymi” w celu ustalenia, które z nich mogłyby zostać wykorzystane do zmniejszenia nadmiernej ilości tworzyw sztucznych w oceanach.

Informacja prawna