PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 47k
3.1.2017
PE596.726v01-00
 
B8-0017/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie leiszmaniozy i kryzysu migracyjnego


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie leiszmaniozy i kryzysu migracyjnego  
B8-0017/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że leiszmanioza jest chorobą przewlekłą, która może występować w postaci skórnej lub trzewnej, przenoszoną przez pierwotniaki z rodzaju Leishmania występujące na obszarach tropikalnych, ale ssaki, takie jak psy i króliki, mogą być rezerwuarami tego pasożyta;

B.  mając na uwadze, że leiszmanioza jest chorobą endemiczną w 98 krajach, a częstość występowania na świecie wynosi od 1,5 do 2 mln przypadków oraz że jest to choroba rzadko występująca w Europie poza przypadkami jej okazjonalnego pojawienia się w regionach o klimacie śródziemnomorskim, ale napływ migrantów pochodzących ze stref endemicznego jej występowania (Syria itp.) stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców Europy;

C.  mając na uwadze, że nie istnieje żadna szczepionka ani żaden produkt leczniczy pozwalające zapobiegać leiszmaniozie;

1.  zachęca Komisję do wspierania badań dotyczących opracowania metody leczenia leiszmaniozy oraz do wzmocnienia monitorowania tej choroby, w szczególności wśród migrantów przybywających z obszarów jej endemicznego występowania;

2.  zachęca do prowadzenia badań przesiewowych pod kątem leiszmaniozy u zwierząt, zwłaszcza królików i psów, pochodzących z obszarów endemicznego występowania tej choroby.

Informacja prawna