PROJEKT REZOLUCJI
PDF 311kWORD 47k
6.1.2017
PE596.727v01-00
 
B8-0018/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zespołu aerotoksycznego


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zespołu aerotoksycznego  
B8-0018/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 TFUE,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że lekarze zaobserwowali u członków załóg lotniczych kliniczne objawy o charakterze neurologicznym i nerwowo-mięśniowym wynikające ze zwyrodnienia substancji białej mózgu, którego skutki – utrata pamięci krótkotrwałej oraz zaburzenia uwagi i koncentracji – są bardzo niepokojące w przypadku pilotów samolotów liniowych;

B.   mając na uwadze, że powietrze, którym oddychają piloci i personel pokładowy samolotu, przepływa przez silniki odrzutowe, a wykorzystywane w nich oleje zawierają substancje toksyczne, takie jak związki fosforoorganiczne, które w przypadku wycieku i po osiągnięciu wystarczająco wysokiej temperatury mogą wydzielać toksyczne opary;

C.  mając na uwadze, że wielu specjalistów w dziedzinie toksykologii i chemii toksykologicznej zwróciło uwagę na związek między zespołem aerotoksycznym a substancjami przenikającymi do powietrza wypełniającego kabinę;

D.  mając na uwadze, że zespół aerotoksyczny nie został wciąż uznany przez krajowe organy ds. zdrowia za zespół chorobowy;

wzywa Komisję do:

1.  zachęcania do prowadzenia badań nad tym zespołem w celu dokonania oceny zagrożeń związanych z toksycznością powietrza w statkach powietrznych;

2.  zwrócenia się, w stosownych przypadkach, do organów ds. zdrowia państw członkowskich o uznanie tego zespołu.

Informacja prawna