PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 47k
6.1.2017
PE596.732v01-00
 
B8-0023/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie odzyskiwania energii generowanej przez codzienny ruch


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji w sprawie odzyskiwania energii generowanej przez codzienny ruch  
B8-0023/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że francuska firma w latach 2010/2011 stworzyła – we współpracy z Wyższą Szkołą Politechniczną, Elektroniczną, Informatyczną, Hydrauliczną i Telekomunikacyjną w Tuluzie (fr. ENSEEIHT) – koncepcję systemu płyt chodnikowych na sprężynach, wyposażonych w akumulatory pozwalające na przetwarzanie energii generowanej przez pieszych w prąd;

B.   mając na uwadze, że urządzenie to ma zapewnić zasilanie miejskiego oświetlenia, ponieważ według firmy, która zaprojektowała urządzenie, każdy pieszy może wytworzyć od 4 do 6 watów na krok;

C.  mając na uwadze, że urządzenie to może wzbudzić zainteresowanie lokalnych społeczności, zwłaszcza miast, które mogłyby dzięki niemu ograniczyć wydatki na energię;

1.  zachęca Komisję do wspierania badań nad nowymi źródłami energii wykorzystującymi codzienny ruch, dzięki czemu można będzie rozwijać nowe i trwałe źródła taniej energii elektrycznej.

Informacja prawna