ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 454kWORD 47k
3.1.2017
PE596.737v01-00
 
B8-0027/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно морбили


Мирей Д'Орнано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно морбили   
B8‑0027/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че морбили (дребната шарка) е вирусна инфекция, характеризираща се с кожни обриви, които могат да предизвикат подостър склерозиращ паненцефалит (паненцефалит);

Б.  като има предвид, че според проучване на Университета на Калифорния (28.10.2016 г.) разпространението на паненцефалита надхвърля предварителните приблизителни оценки: 1:1 367 от децата на по-малко от пет години и 1:609 от децата на по-малко от дванадесет месеца са заболели от морбили;

В.  като има предвид, че според Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията между 1 юли 2015 г. и 30 юни 2016 г. в ЕС са диагностицирани 1 818 случая на морбили и че най-малко 75% се дължат на липса на ваксинация;

Г.  като има предвид, че обхватът на ваксинирането срещу морбили в Европейския съюз е 95% в петнадесет държави членки и че новата поява на случаи на морбили е предизвикана най-вече от хора, които произхождат от или са пребивавали в чужбина;

1.  насърчава Комисията да изготви насоки за ваксинация срещу морбили въз основа на препоръките на Световната здравна организация.

Правна информация