FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 237kWORD 46k
3.1.2017
PE596.737
 
B8-0027/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om mæslinger


Mireille D’Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om mæslinger   
B8-0027/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at mæslinger er en virusinfektion, der består af udslet, der kan føre til subakut skleroserende panencephalit ("panencephalit");

B.  der henviser til, at prævalensen af panencephalit i følge en undersøgelse fra University of California (af 28.10.2016) angiveligt er højere end tidligere estimeret, nemlig 1:1367 hos børn under fem år og 1:609 hos børn under tolv måneder, der er ramt af mæslinger;

C.  der henviser til, at der ifølge Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme blev diagnosticeret 1 818 tilfælde af mæslinger i Den Europæiske Union mellem den 1. juli 2015 og den 30. juni 2016, og at mindst 75 % heraf skyldtes manglende vaccination;

D.  der henviser til, at vaccinationsdækningen mod mæslinger i Den Europæiske Union er på 95 % i 15 medlemsstater, og at det primært ville være på grund af personer, der kommer fra eller har opholdt sig i udlandet, hvis mæslinger dukker op igen;

1.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde opdaterede retningslinjer for vaccination mod mæslinger på grundlag af Verdenssundhedsorganisationens anbefalinger;

Juridisk meddelelse