RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 233kWORD 46k
3.1.2017
PE596.737v01-00
 
B8-0027/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


leetrite kohta


Mireille D’Ornano

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek leetrite kohta   
B8-0027/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et leetrid on viirusnakkus, mis tekitab nahalöövet ja võib põhjustada subakuutset skleroseeruvat panentsefaliiti;

B.  arvestades, et California ülikooli uuringu kohaselt on panentsefaliidi esinemissagedus varasematest hinnangutest suurem: leetreid põdevatel alla viieaastastel lastel 1/1367 ja 1/609 alla aasta vanustel lastel;

C.  arvestades, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse andmetel diagnoositi ajavahemikus 1. juulist 2015 kuni 30. juunini 2016 Euroopa Liidus 1818 leetrite juhtumit ja vähemalt 75 % juhtudel oli tegemist vaktsineerimata jätmisega;

D.  arvestades, et Euroopa Liidu 15 liikmesriigis on leetrite vastu vaktsineerituid 95 % ja leetritesse haigestumine saab peamiselt alguse välismaalt pärit või seal elanud isikutest;

1.  ergutab komisjoni koostama leetrite vastu vaktsineerimise suunised vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustele.

Õigusalane teave