PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 234kWORD 47k
3.1.2017
PE596.737v01-00
 
B8-0027/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


tuhkarokosta


Mireille D’Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tuhkarokosta   
B8-0027/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että tuhkarokko on rokkoihottumaa aiheuttava virusinfektio, joka saattaa johtaa subakuuttiin sklerosoivaan panenkefaliittiin eli krooniseen etenevään aivojen yleistulehdukseen (jäljempänä panenkefaliitti);

B.  toteaa, että Kalifornian yliopiston 28. lokakuuta 2016 julkaiseman tutkimuksen mukaan panenkefaliittia esiintyy aiempia arvioita enemmän: alle 5-vuotiaista lapsista sairastuu tuhkarokkoon yksi 1 367:stä ja alle vuoden ikäisistä yksi 609:stä;

C.  toteaa, että Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan 1. heinäkuuta 2015–30. kesäkuuta 2016 Euroopan unionissa diagnosoitiin 1 818 tuhkarokkotapausta, ja että vähintään 75 prosenttia tapauksista johtui rokottamattomuudesta;

D.  toteaa, että Euroopan unionissa rokotekattavuus tuhkarokkoa vastaan on 95 prosenttia 15 jäsenvaltiossa, ja että tuhkarokon lisääntymisen arvioidaan olevan lähtöisin ensisijaisesti ulkomailta kotoisin olevilta tai ulkomailla matkustaneilta henkilöiltä;

1.  kehottaa komissiota laatimaan tuhkarokkorokotetta koskevat ohjeet Maailman terveysjärjestön antamien suositusten pohjalta.

 

Oikeudellinen huomautus