REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 442kWORD 47k
3.1.2017
PE596.737v01-00
 
B8-0027/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par masalām


Mireille D’Ornano

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par masalām   
B8-0027/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā masalas ir vīrusu infekcijas slimība, kas izpaužas kā izsitumi un kas var izraisīt subakūtu sklerozējošo panencefalītu (turpmāk — panencefalīts);

B.  tā kā saskaņā ar Kalifornijas Universitātes pētījumu (2016. gada 28. oktobris) panencefalīta izplatība pārsniedz agrākās aplēses: ar to slimo 1:1367 bērnu vecumā līdz pieciem gadiem un 1:609 zīdaiņu vecumā līdz divpadsmit mēnešiem, kuriem diagnosticētas masalas;

C.  tā kā saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem laikposmā no 2015. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 30. jūnijam Eiropas Savienībā tika konstatēti 1818 masalu gadījumi un vismaz 75 % no tiem bija saistīti ar nevakcinēšanos;

D.  tā kā vakcinācijas pret masalām tvērums piecpadsmit Eiropas Savienības dalībvalstīs ir 95 % un tā kā masalu izplatības pieaugums būtībā ir saistīts ar personām, kas dzimušas vai uzturējušās ārvalstīs,

1.  mudina Komisiju izdot pamatnostādnes par vakcināciju pret masalām, pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem.

Juridisks paziņojums