PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 47k
3.1.2017
PE596.737v01-00
 
B8-0027/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie odry


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie odry   
B8-0027/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że odra jest infekcją wirusową objawiającą się wykwitami skórnymi, mogącą wywoływać podostre stwardniające zapalenie mózgu (zwane dalej „zapaleniem mózgu”);

B.  mając na uwadze, że z badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Kalifornijskim (28.10.2016 r.) wynika, iż współczynnik chorobowości dla zapalenia mózgu jest wyższy niż wcześniej zakładano i wynosi 1:1367 u dzieci poniżej 5. roku życia oraz 1:1609 u dzieci poniżej 12. miesiąca życia chorujących na odrę;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z danymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. w Unii Europejskiej zdiagnozowano 1818 przypadków odry oraz że co najmniej 75 % zachorowań było wynikiem braku szczepienia ochronnego przeciwko tej chorobie;

D.  mając na uwadze, że zasięg szczepienia przeciwko odrze wynosi w piętnastu państwach Unii Europejskiej 95 % oraz że wzrost liczby zachorowań na odrę odnotowywany jest zasadniczo wśród osób pochodzących spoza terytorium UE lub powracających z tymczasowego pobytu poza terytorium UE;

1.  zachęca Komisję do wydania wytycznych dotyczących szczepienia przeciwko odrze zgodnych z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

Informacja prawna