NÁVRH UZNESENIA
PDF 243kWORD 47k
3.1.2017
PE596.737v01-00
 
B8-0027/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o osýpkach


Mireille D’Ornano

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o osýpkach   
B8-0027/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže osýpky sú infekčné ochorenie vírusového pôvodu, ktorá sa prejavuje vyrážkami a môže spôsobiť subakútnu sklerotizujúcu panencefalitídu („panencefalitída“);

B.  keďže, ako uvádza štúdia Kalifornskej univerzity (28. 10. 2016), výskyt panencefalitídy je vyšší, než sa pôvodne odhadovalo: pomer detí, ktoré dostanú osýpky, je vo vekovej skupine do 5 rokov 1:1367 a vo vekovej skupine do 12 mesiacov 1:609;

C.  keďže podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb bolo v Európskej únii od 1. júla 2015 do 30. júna 2016 diagnostikovaných 1 818 prípadov osýpok, pričom prinajmenšom 75 % prípadov sa pripisuje nezaočkovaniu;

D.  keďže miera zaočkovanosti proti osýpkam v pätnástich členských štátoch Európskej únie je 95 % a opätovné rozšírenie osýpok sa týka predovšetkým cudzincov a osôb, ktoré boli v zahraničí;

1.  nabáda Komisiu, aby na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie vydala usmernenia o očkovaní proti osýpkam.

Právne oznámenie