FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 234kWORD 47k
3.1.2017
PE596.737v01-00
 
B8-0027/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om mässling


Mireille D’Ornano

Förslag till Europaparlamentets resolution om mässling   
B8-0027/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Mässling är en virusinfektion som kännetecknas av hudutslag och som kan orsaka subakut skleroserande panencefalit (nedan kallad panencefalit).

B.  Enligt en studie från California University (28.10.2016) är förekomsten av panencefalit högre än vad man tidigare bedömt, nämligen 1:1367 hos barn under fem år och 1:609 hos barn under 12 månader som insjuknat i mässling.

C.  Enligt Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar diagnosticerades 1 818 fall av mässling i EU mellan den 1 juli 2015 och den 30 juni 2016, och minst 75 % av dessa fall berodde på att personen inte hade vaccinerats.

D.  Vaccinationstäckningen mot mässling i EU är 95 % i femton av medlemsstaterna, och det anses att mässlingsutbrotten har ökat främst p.g.a. personer som kommer från eller som har vistats utomlands.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utfärda riktlinjer om vaccineringen mot mässling utifrån Världshälsoorganisationens rekommendationer.

Rättsligt meddelande