PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
9.1.2017
PE596.740v01-00
 
B8-0030/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie obciążania pacjentów dodatkowymi szczepieniami z powodu braku szczepionek trójwalentnych i czterowalentnych


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie obciążania pacjentów dodatkowymi szczepieniami z powodu braku szczepionek trójwalentnych i czterowalentnych  
B8-0030/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że powtarzające się braki szczepionek trójwalentnych błoniczo-tężcowo-krztuścowych powodują masowe stosowanie szczepionek pięciowalentnych i sześciowalentnych, mimo iż pacjenci nie zawsze wyrażają zgodę na piąte szczepienie przeciwko bakterii Haemophilus influenzae typu B wywołującej zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o podłożu bakteryjnym lub na szóste szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B;

B.  mając na uwadze, że Światowa Organizacja Zdrowia zawsze przypominała o znaczeniu wyrażania przez pacjentów zgody na działania interwencyjne w zakresie ochrony zdrowia, do których należą również szczepienia;

C.  mając na uwadze, że dwa dodatkowe szczepienia wymienione powyżej nie są obowiązkowe w większości państw członkowskich;

1.  zachęca Komisję do potępienia tej praktyki dodatkowych szczepień w sytuacji, gdy pacjenci są nimi obciążani z powodu braku szczepionek trójwalentnych i czterowalentnych;

2.  apeluje również o wspieranie i uzupełnienie przepisów przyjętych przez państwa członkowskie, aby stworzyć zachęty dla laboratoriów farmaceutycznych do wyeliminowania niedoborów szczepionek, za produkcję których są one odpowiedzialne.

Informacja prawna