PROJEKT REZOLUCJI
PDF 227kWORD 47k
9.1.2017
PE596.741v01-00
 
B8-0031/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zaostrzenia kryteriów selekcji pilotów liniowych


Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zaostrzenia kryteriów selekcji pilotów liniowych  
B8-0031/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że corocznie dziesiątki katastrof lotniczych powodują śmierć tysięcy osób;

B.  mając na uwadze, że wśród leżących u źródeł tych dramatów czynników ludzkich będących przyczyną wypadków pojawia się kondycja psychiczna pilotów;

C.  mając na uwadze, że wypadek lotu 9525 linii Germanwings dnia 24 marca 2015 r. we francuskich Alpach, kiedy to niezrównoważony psychicznie pilot spowodował śmierć wszystkich pasażerów, kierując samolot ku ziemi, stanowi przykład potwierdzający występowanie wspomnianego problemu;

1.  zachęca Komisję do wprowadzenia, wspólnie z państwami członkowskimi, obowiązku przeprowadzania gruntowniejszych testów psychologicznych w ramach procesu rekrutacji pilotów liniowych, aby zagwarantować, dzięki drastycznym kryteriom selekcji, że takie wypadki nie będą się już zdarzać.

Informacja prawna