PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
9.1.2017
PE596.742v01-00
 
B8-0032/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie uwzględnienia w programie TEN-T wpływu hałasu i zanieczyszczenia powodowanego przez ruch drogowy na ludzkie zdrowie


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uwzględnienia w programie TEN-T wpływu hałasu i zanieczyszczenia powodowanego przez ruch drogowy na ludzkie zdrowie  
B8-0032/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według opublikowanego przez kanadyjskich naukowców w styczniu 2017 r. w brytyjskim magazynie medycznym „The Lancet” badania mieszkanie w pobliżu dużych arterii komunikacyjnych może zwiększać ryzyko występowania różnych typów demencji, takich jak choroba Alzheimera, z uwagi na hałas i zanieczyszczenie powodowane przez ruch drogowy;

B.  mając na uwadze, że wprowadzając w życie program TEN-T (transeuropejska sieć transportowa), Unia Europejska zagęszcza i rozbudowuje europejską sieć dróg i autostrad, ponieważ przyznaje dotacje z funduszy strukturalnych lub pomoc udzielaną za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

1.  zachęca Komisję do dopilnowania, aby wykonano badanie naukowe nad wpływem hałasu i zanieczyszczenia powodowanego przez ruch drogowy na ludzkie zdrowie;

2.  zachęca Komisję do określenia, w razie potrzeby i w porozumieniu z państwami członkowskimi, pewnych granic dalszej rozbudowy i zagęszczania sieci dróg przewidzianych w ramach programu transeuropejskiej sieci transportowej.

Informacja prawna