NÁVRH USNESENÍ
PDF 244kWORD 47k
9.1.2017
PE596.743v01-00
 
B8-0033/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o regulaci jatečních porážek březích samic skotu


Mireille D’Ornano

Návrh usnesení Evropského parlamentu o regulaci jatečních porážek březích samic skotu  
B8-0033/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že mnohá evropská jatka usmrcují samice před koncem březosti a nenarozených plodů se zbavují, ačkoliv jsou tyto plody zjevně řádně vyvinuty;

B.  vzhledem k tomu, že tato praxe je legální a z hospodářských důvodů rozšířená, protože březí samice jsou těžší a lze je tedy prodat dráže;

C.  vzhledem k tomu, že podle úřadu EFSA studie provedené v Německu, Itálii, Belgii a Lucembursku dokazují, že 10 až 15 % z porážených samic je březích;

D.  vzhledem k tomu, že evropské nařízení ze dne 22. prosince 2004 zakazuje přepravu a porážku březích samic, u nichž uplynulo 90 % doby březosti;

1.  vybízí Komisi, aby společně se členskými státy vytvořila informační kampaně upozorňující na tuto praxi;

2.  žádá Komisi, aby členské státy vyzvala k zákazu porážky samic skotu, kterým zbývají do konce březosti maximálně tři měsíce.

 

 

Právní upozornění