FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 46k
9.1.2017
PE596.743v01-00
 
B8-0033/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om regler for slagtning af drægtige køer


Mireille D'Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om regler for slagtning af drægtige køer  
B8-0033

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forordningen af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at i mange europæiske slagterier dræbes køer, der er i de sidste stadier af deres drægtighedsperiode, og at kalvefostrene smides ud, selv om de undertiden allerede er færdigudviklede;

B.  der henviser til, at denne metode er lovlig, og at den er udbredt af økonomiske hensyn, da en drægtig ko vejer tungere og derfor kan sælges for flere penge;

C.  der henviser til, at ifølge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet viser undersøgelser fra Tyskland, Italien, Belgien og Luxembourg, at 10-15 % af alle køer, der slagtes, er drægtige;

D.  der henviser til, at forordningen af 22. december 2004 allerede nu forbyder transport og slagtning af drægtige køer, der er længere henne end 90 % af deres drægtighedsperiode;

1.  opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at tilrettelægge oplysningskampagner om disse metoder;

2.  kræver, at Kommissionen foreslår medlemsstaterne at forbyde slagtning af enhver ko i de sidste tre måneder af dens drægtighedsperiode.

 

Juridisk meddelelse