PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 230kWORD 47k
9.1.2017
PE596.743v01-00
 
B8-0033/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


tiineenä olevien lehmien teurastuksen rajoittamisesta


Mireille D’Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tiineenä olevien lehmien teurastuksen rajoittamisesta  
B8-0033

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 24. syyskuuta 2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun asetuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että monissa Euroopan teurastamoissa tiineyden loppuvaiheessa olevia lehmiä lopetetaan ja niiden sikiöt heitetään roskiin, vaikka ne ovat usein täydellisesti muodostuneita;

B.  ottaa huomioon, että tämä käytäntö on laillinen ja että sitä sovelletaan laajasti taloudellisista syistä, sillä tiineenä oleva lehmä painaa enemmän, joten sen myyntihinta on korkeampi;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan elintarvikeviraston mukaan Saksassa, Italiassa, Belgiassa ja Luxemburgissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että 10–15 prosenttia teurastettavista lehmistä on tiineenä;

D.  ottaa huomioon, että 22. joulukuuta 2004 annetulla asetuksella kielletään sellaisten tiineenä olevien lehmien kuljetus tai teurastaminen, joiden kantoajasta vähintään 90 prosenttia on jo kulunut;

1.  kehottaa komissiota järjestämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa näitä käytäntöjä koskevia tiedotuskampanjoita;

2.  kehottaa komissiota ehdottamaan, että jäsenvaltiot kieltäisivät kaikkien sellaisten lehmien teurastamisen, joiden tiineysajasta on jäljellä enintään kolme kuukautta.

Oikeudellinen huomautus