PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 385kWORD 47k
9.1.2017
PE596.743v01-00
 
B8-0033/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl veršingų karvių skerdimo reguliavimo


Mireille D’Ornano

Europos Parlamento pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl veršingų karvių skerdimo reguliavimo  
B8-0033/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 24 d. reglamentą, susijusį su žudomų gyvūnų apsauga,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi daugelyje Europos skerdyklų karvės paskerdžiamos nėštumo pabaigoje, o jų embrionai išmetami į šiukšlyną, nors kai kurie jų yra visiškai susiformavę;

B.  kadangi ši praktika yra teisėta ir dėl ekonominių priežasčių plačiai paplitusi, kadangi veršinga karvė sveria daugiau, todėl ir gali būti parduodama brangiau;

C.  kadangi, remiantis Europos maisto saugos tarnyba, Vokietijoje, Italijoje, Belgijoje ir Liuksemburge atlikti tyrimai rodo, kad skerdimo metu 10–15 proc. karvių yra veršingos;

D.  kadangi 2004 m. gruodžio 22 d. Europos reglamentu jau draudžiama vežti ir skersti besilaukiančias pateles praėjus daugiau nei 90 proc. jų nėštumo laikotarpio;

1.  ragina Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, rengti informuotumo didinimo kampanijas dėl šios praktikos;

2.  ragina Komisiją pasiūlyti valstybėms narėms uždrausti skersti karves per paskutinį jų nėštumo trimestrą.

Teisinis pranešimas