REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 440kWORD 47k
9.1.2017
PE596.743v01-00
 
B8-0033/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par grūsno govju kaušanas ierobežošanu


Mireille D’Ornano

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par grūsno govju kaušanas ierobežošanu  
B8-0033/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2009. gada 24. septembra regulu par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā daudzās Eiropas kautuvēs tiek nokautas govis, kuras gandrīz ir iznēsājušas savus mazuļus, un viņu augļi tiek izmesti atkritumos, kaut arī dažos gadījumos tie ir pilnbriedu sasnieguši embriji;

B.  tā kā šāda prakse ir legāla un tā kā tā ir izplatīta ekonomisku iemeslu dēļ, jo grūsna govs, kas sver vairāk, tiek līdz ar to pārdota dārgāk;

C.  tā kā saskaņā ar datiem, kas tika iegūti, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei Vācijā, Itālijā, Beļģijā un Luksemburgā veicot pētījumu, 10 % līdz 15 % no govīm kaušanas brīdī iznēsāja mazuli;

D.  tā kā Eiropas 2004. gada 22. decembra regula jau ir paredzēts aizliegums pārvadāt un nokaut grūsnas dzīvnieku mātītes, kuru iznēsāšanas periods pārsniedz 90 %,

1.  mudina Komisiju kopīgi ar dalībvalstīm organizēt kampaņas, ar kuru palīdzību tiktu pievērsta sabiedrības uzmanība šai parādībai;

2.  prasa, lai Komisija dalībvalstīm ierosinātu visu tādu govju kaušanas aizliegumu, kuras atrodas iznēsāšanas pēdējos trijos mēnešos.

 

Juridisks paziņojums