PROJEKT REZOLUCJI
PDF 311kWORD 47k
9.1.2017
PE596.743v01-00
 
B8-0033/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ram dotyczących uboju krów cielnych


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uboju krów cielnych  
B8-0033

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w wielu rzeźniach w Europie uśmierca się krowy będące w końcowym okresie ciąży, a ich płody wyrzuca się do zbiorników na odpady, mimo iż w niektórych przypadkach są one już w pełni uformowane;

B.  mając na uwadze, że praktyka ta jest legalna i jest ona powszechnie stosowana ze względów ekonomicznych, ponieważ krowę cielną, która więcej waży, można sprzedać za odpowiednio wyższą cenę;

C.  mając na uwadze, że według EFSA badania przeprowadzone w Niemczech, we Włoszech, w Belgii i w Luksemburgu potwierdzają, iż w momencie uboju od 10 % do 15 % krów jest cielna;

D.  mając na uwadze, że w rozporządzeniu europejskim z dnia 22 grudnia 2004 r. zawarto już zakaz transportu lub uboju ciężarnych samic zwierząt, jeśli upłynęło ponad 90 % okresu ciąży;

1.  zachęca Komisję do przeprowadzenia wspólnie z państwami członkowskimi kampanii uświadamiających w zakresie tych praktyk;

2.  zwraca się do Komisji o zaproponowanie państwom członkowskim wprowadzenia zakazu uboju wszystkich krów będących w ostatnim trymestrze ciąży.

Informacja prawna