PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 376kWORD 47k
9.1.2017
PE596.743v01-00
 
B8-0033/2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la stabilirea de limite privind sacrificarea vacilor gestante


Mireille D’Ornano

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la stabilirea de limite privind sacrificarea vacilor gestante  
B8-0033

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul din 24 septembrie 2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în numeroase abatoare europene, vacile aflate în ultimul stadiu al gestației sunt sacrificate, iar feții acestora sunt aruncați la gunoi, unii dintre ei fiind deja dezvoltați complet;

B.  întrucât această practică este legală și răspândită din motive economice, o vacă gestantă, care are o greutate mai mare, fiind vândută mai scump;

C.  întrucât, conform EFSA, diverse studii realizate în Germania, Italia, Belgia și Luxemburg arată că între 10 % și 15 % dintre vaci sunt gestante în momentul sacrificării;

D.  întrucât regulamentul european din 22 decembrie 2004 interzice deja transportul sau sacrificarea femelelor gestante care au trecut de 90 % din perioada de gestație,

1.  încurajează Comisia să organizeze, împreună cu statele membre, campanii de sensibilizare cu privire la astfel de practici;

2.  solicită Comisiei să le propună statelor membre să interzică sacrificarea vacilor aflate în ultimele trei luni de gestație.

Notă juridică