NÁVRH UZNESENIA
PDF 241kWORD 46k
9.1.2017
PE596.743v01-00
 
B8-0033/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o regulovaní zabíjania brezivých kráv


Mireille D’Ornano

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o regulovaní zabíjania brezivých kráv  
B8-0033

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže na mnohých európskych bitúnkoch sú usmrcované kravy na konci obdobia brezivosti a ich plody sú vyhadzované do odpadu, pričom niektoré z nich sú úplne vyvinuté;

B.  keďže tieto praktiky sú legálne a z ekonomických dôvodov sú rozšírené, pretože brezivá krava má väčšiu váhu a predá sa tak drahšie;

C.  keďže podľa EFSA štúdie uskutočnené v Nemecku, Taliansku, Belgicku a Luxembursku ukazujú, že 10 % až 15 % kráv je vo chvíli usmrtenia brezivých;

D.  keďže európske nariadenie z 22. decembra 2004 už zakazuje prepravu alebo zabíjanie brezivých samíc po uplynutí 90 % času ich brezivosti;

1.  nabáda Komisiu, aby spolu s členskými štátmi organizovala na tému týchto praktík kampane na zvyšovanie povedomia;

2.  žiada Komisiu, aby členským štátom navrhla, aby zakázali zabíjanie všetkých kráv, ktoré sa nachádzajú v troch posledných mesiacoch brezivosti.

Právne oznámenie