FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 236kWORD 46k
9.1.2017
PE596.743v01-00
 
B8-0033/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om villkoren för slakt av dräktiga kor


Mireille D’Ornano

Förslag till Europaparlamentets resolution om villkoren för slakt av dräktiga kor  
B8-0033

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förordningen av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I många europeiska slakterier slaktas högdräktiga kor och deras kalvar kastas bort trots att de i vissa fall är fullt utvecklade.

B.  Denna praxis är laglig och förekommer allmänt av ekonomiska orsaker, eftersom en dräktig ko väger mer och därför ger ett bättre försäljningspris.

C.  Enligt Efsa visar studier som gjorts i Tyskland, Italien, Belgien och Luxemburg att 10–15 % av korna är dräktiga vid tidpunkten för avlivning.

D.  EU-förordningen av den 22 december 2004 förbjuder redan transport eller slakt av hondjur som överskridit 90 % av dräktighetstiden.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna organisera informationskampanjer om denna praxis.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå att medlemsstaterna förbjuder slakt av kor under de tre sista månaderna av dräktighetstiden.

Rättsligt meddelande