PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
9.1.2017
PE586.744v01-00
 
B8-0034/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie prac nad opakowaniami z tworzyw sztucznych z odpadów przemysłu spożywczego


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie prac nad opakowaniami z tworzyw sztucznych z odpadów przemysłu spożywczego  
B8-0034/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 4, 11, 191 i 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że z 5 mln ton opakowań wyrzucanych każdego roku we Francji 99 % nie ulega biodegradacji;

B.  mając na uwadze, że opakowania z tworzyw sztucznych, przyczyniające się w szczególności do zanieczyszczenia oceanów milionami ton odpadów rocznie, należy zastąpić opakowaniami biodegradowalnymi;

C.  mając na uwadze, że francuscy naukowcy z laboratorium inżynierii agropolimerów i powstających technologii stworzyli opakowania podobne do opakowań z tworzyw sztucznych, lecz całkowicie biodegradowalne, produkowane wyłącznie z odpadów przemysłu spożywczego, przez co można uniknąć wykorzystywania skrobi pochodzącej z surowców spożywczych (zboże, kukurydza i ziemniaki);

1.  zachęca Komisję do wspierania i uzupełniania krajowych kampanii uświadamiających niebezpieczeństwo, jakie opakowania z tworzyw sztucznych stanowią dla środowiska;

2.  zachęca też Komisję do wspierania krajowych planów działania mających ograniczyć ilość będących w obiegu opakowań z tworzyw sztucznych;

3.  wzywa ponadto Komisję, aby wspierała i koordynowała badania nad nowymi rodzajami opakowań ulegających biodegradacji.

Informacja prawna