ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 461kWORD 47k
9.1.2017
PE596.745v01-00
 
B8-0035/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно проектирането на почистващи океаните кораби


Мирей Д'Орнано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно проектирането на почистващи океаните кораби  
B8‑0035/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 4, 11, 191 и 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че трябва да бъдат предприети конкретни действия, за да се преустанови възможно най-бързо насищането на океаните с пластмасови отпадъци, което представлява проблем за околната среда, будещ изключително голяма тревога;

Б.  като има предвид, че само флота от почистващи водите кораби би била в състояние да събере голяма част от пластмасовите отпадъци в океана, преди да потънат и станат недостъпни;

В.  като има предвид, че във Франция сдружението „The Sea Cleaners“ (Морски чистачи) стартира проекта „Manta“ (Манта) за създаване на четирикорпусен платноход дълъг 60 м, чиято ширина може да достигне 72 м благодарение на телескопични „колектори“, загребващи вода на 1,5 м дълбочина и който ще може да събира 100 тона пластмаса и да складира 600 м3 отпадъци на борда, в предвидени за тази цел контейнери;

1.  призовава Европейската комисия да подкрепя всички сериозни проекти, чиято цел е да се проектират кораби, благодарение на които ефикасно да се почистват океаните от пластмасови отпадъци.

Правна информация