NÁVRH USNESENÍ
PDF 243kWORD 47k
9.1.2017
PE596.745v01-00
 
B8-0035/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o vývoji čisticích lodí


Mireille D’Ornano

Návrh usnesení Evropského parlamentu o vývoji čisticích lodí  
B8-0035/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 4, 11, 191 a 194 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že je třeba provést konkrétní akce s cílem co nejrychleji zabránit saturaci oceánů plasty, která představuje mimořádně znepokojivou environmentální výzvu;

B.  vzhledem k tomu, že jediná flotila „čisticích lodí“ by dokázala odstranit z oceánu značnou část plastů, dříve než se potopí a nebude možné je zachytit;

C.  vzhledem k tomu, že sdružení „The Sea Cleaners“ (Uklízeči moří) zahájilo ve Francii projekt nazvaný Manta, s cílem vytvořit 60 metrů dlouhou plachetnici se čtyřmi trupy, jejíž šířka může dosáhnout 72 metrů s tím, že na ní budou připevněny teleskopické brány prohrabující vodu do hloubky 1,5 metru, a která dokáže posbírat 100 tun plastů a uložit do připravených nádrží na palubě 600 m3 odpadu;

1.  vyzývá Evropskou komisi, aby podporovala všechny seriózní projekty, jejichž cílem je vyvinout lodě, které umožní účinně čistit oceány od plastového odpadu.

 

Právní upozornění