RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 231kWORD 47k
9.1.2017
PE596.745v01-00
 
B8-0035/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


puhastuslaevade konstrueerimise kohta


Mireille D’Ornano

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek puhastuslaevade konstrueerimise kohta  
B8-0035/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 4, 11, 191 ja 194,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et tuleb võtta konkreetseid meetmeid, et hakata võimalikult kiiresti piirama ookeanide täitumist plastmaterjalidega, mis on äärmiselt murettekitav keskkonnaprobleem;

B.  arvestades, et ühestainsast puhastuslaevastikust piisaks, et korjata ookeanidest ära suur osa plastmaterjali, enne kui see põhja vajub ja kättesaamatuks muutub;

C.  arvestades, et Prantsusmaal algatas ühendus The Sea Cleaners projekti „Manta“, mille eesmärk on konstrueerida 60 m pikkune neljakereline purjelaev, mille ulatus on tänu teleskoopkorjeseadmetele, mis kammivad vett läbi 1,5 m sügavuselt, 72 m ja mis suudaks koguda 100 tonni plasti ja hoiustada selleks ette nähtud mahutis pardal 600 m3 jäätmeid;

1.  palub Euroopa Komisjonil toetada kõiki tõsiseltvõetavaid projekte, mille eesmärk on konstrueerida laevu, millega on võimalik ookeane plastijäätmetest tõhusalt puhastada.

Õigusalane teave