PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 231kWORD 47k
9.1.2017
PE596.745v01-00
 
B8-0035/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


meren puhdistamiseen käytettävien veneiden kehittämisestä


Mireille D’Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys meren puhdistamiseen käytettävien veneiden kehittämisestä  
B8-0035/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 4, 11, 191 ja 194 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että tarvitaan konkreettisia tekoja, joilla voidaan mahdollisimman pian pysäyttää valtamerten täyttyminen muovista, sillä se on erittäin huolestuttava ympäristöongelma;

B.  huomauttaa, että vain yksi niin kutsuttujen puhdistusveneiden kokoonpano voisi kerätä suuren osan valtamerissä olevasta muovijätteestä, ennen kuin se vajoaa ulottumattomiin;

C.  toteaa, että Ranskassa meren puhdistamiseen keskittynyt The Sea Cleaner -yhdistys käynnisti Manta-nimisen hankkeen, jonka tarkoituksena on rakentaa nelirunkoinen 60 metriä pitkä purjealus, joka voi ulottua jopa 72 metrin laajuudelle 1,5 metrin syvyydessä jätteitä etsivien teleskooppisten loukkujen ansiosta ja joka voi kerätä 100 tonnia muovia ja varastoida 600 m3 jätteitä aluksen tätä varten tarkoitettuihin säiliöihin;

1.  kehottaa Euroopan komissiota tukemaan kaikkia tarkoituksenmukaisia hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää sellaisia veneitä, joilla valtameret voidaan puhdistaa tehokkaasti muovijätteestä.

Oikeudellinen huomautus