REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 444kWORD 46k
9.1.2017
PE596.745v01-00
 
B8-0035/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par tīrīšanai paredzētu kuģu izstrādi


Mireille D’Ornano

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tīrīšanai paredzētu kuģu izstrādi  
B8-0035/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 4., 11., 191. un 194. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā būtu jāveic konkrēti pasākumi, lai pēc iespējas drīzāk novērstu plastmasas piesārņojumu okeānos, kas ir satraucošs vides jautājums;

B.  tā kā pietiktu ar vienu tīrīšanai paredzētu kuģu floti, lai savāktu lielu daļu no okeānos esošajiem plastmasas atkritumiem, pirms tie nogrimst un vairs nav savācami;

C.  tā kā labdarības organizācija The Sea Cleaners Francijā ir sākusi projektu Manta, kura mērķis ir uzbūvēt 60 metrus garu četru korpusu buru laivu, kurai piestiprinātais sabīdāmais rāmis var laivas platumu palielināt līdz 72 metriem un sniedzas 1,5 metru dziļumā un kura var savākt un uz klāja speciāli ierīkotās tvertnēs uzglabāt 100 tonnas vai 600 m3 plastmasas atkritumu,

1.  aicina Komisiju atbalstīt visus nopietnos projektus, kuru mērķis ir izveidot laivas efektīvai plastmasas atkritumu savākšanai okeānos.

 

Juridisks paziņojums