ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 47k
9.1.2017
PE596.745v01-00
 
B8-0035/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de ontwikkeling van schoonmaakschepen


Mireille D'Ornano

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de ontwikkeling van schoonmaakschepen  
B8-0035/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien de artikelen 4, 11, 191 en 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat er concrete maatregelen moeten worden genomen om het zeer verontrustende milieuprobleem van de verzadiging van de oceanen met plastic zo snel mogelijk in te dijken;

B.  overwegende dat het alleen met een vloot "schoonmaakschepen" mogelijk zou zijn een groot deel van het plastic uit de oceanen te halen voordat het bezinkt en onbereikbaar wordt;

C.  overwegende dat de vereniging "The Sea Cleaners" in Frankrijk het zogenaamde project Manta heeft opgezet om een 60 meter lang zeilschip met vier rompen te bouwen dat dankzij uitschuifbare dregarmen het water over een breedte van 72 meter en een diepte van 1,5 meter kan uitkammen, 100 ton plastic kan verzamelen en in speciale tanks aan boord 600 m3 afval kan opslaan;

1.  verzoekt de Commissie alle serieuze projecten te steunen die tot doel hebben schepen te ontwikkelen waarmee plastic afval doeltreffend uit de oceanen kan worden gehaald.

Juridische mededeling