NÁVRH UZNESENIA
PDF 315kWORD 47k
9.1.2017
PE596.745v01-00
 
B8-0035/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o vývoji čistiacich lodí


Mireille D’Ornano

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o vývoji čistiacich lodí  
B8-0035/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 4, 11, 191 a 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže je potrebné podniknúť konkrétne opatrenia, aby sa čo najskôr zastavilo znečisťovanie oceánov plastmi, ktoré predstavuje veľmi vážne nebezpečenstvo pre životné prostredie;

B.  keďže na zozbieranie veľkej časti plastov z oceánu pred tým, ako sa plasty potopia a stanú sa neprístupnými, by stačila jedna flotila čistiacich lodí;

C.  keďže združenie „The Sea Cleaners“ (upratovači morí) spustilo vo Francúzsku projekt s názvom Manta, cieľom ktorého je postaviť 60-metrovú plachetnicu so štyrmi trupmi, pričom jej dĺžka by mohla dosiahnuť 72 metrov vďaka teleskopickým bránam na prečesávanie vody do hĺbky 1,5 metra, a ktorá by dokázala zozbierať 100 ton plastu a uskladniť 600 m3 odpadu na palube v špeciálne prispôsobených nádobách;

1.  vyzýva Európsku komisiu, aby podporila všetky seriózne projekty s cieľom vyvinúť lode, ktoré umožnia účinne vyčistiť oceány od plastového odpadu.

Právne oznámenie