FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 240kWORD 47k
9.1.2017
PE596.745v01-00
 
B8-0035/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om utvecklingen av städfartyg


Mireille D’Ornano

Förslag till Europaparlamentets resolution om utvecklingen av städfartyg  
B8-0035/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 4, 11, 191 och 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Konkreta åtgärder bör vidtas för att snarast stoppa plastföroreningarna i haven, som utgör ett mycket oroande miljöproblem.

B.  En enda flotta med ”städfartyg” skulle kunna samla in en stor del av plastavfallet i havet, innan det sjunker och inte längre går att få tag i.

C.  Projektet Manta, som har inletts i Frankrike av organisationen ”The Sea Cleaners”, syftar till att bygga ett 60 meter långt segelfartyg med fyra skrov, vars bredd kan utvidgas till 72 meter med hjälp av teleskopiska harvar som kan kamma vattnet ner till ett djup av 1,5 meter. Fartyget kan samla in 100 ton plast och lagra 600 m3 avfall ombord, i särskilda behållare.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja alla seriösa projekt som syftar till att konstruera båtar som på ett effektivt sätt kan rena haven från plastföroreningar.

Rättsligt meddelande